Lex Bordes: Diensten

LEX HEEFT VOOR U DIENSTEN ONTWIKKELD EN UITGEVOERD.

Bijvoorbeeld:
1-HR-audit – transparantie als vertrekpunt,
2-Neem het proces van het Ziekteverzuim in eigen hand,
3-De ‘arbeidsmarkt audit’, Werving en selectie, een check-up,
4-Je Arbodienst herijken; wat betaal je en wat krijg je er voor,
5-Ontwikkeling van in- en doorstroom naar uw essentiële functies (keyfunction development),
6-Voorzitter van interne onpartijdige commissies, bijv. klachtencommissie, toetsingscommissie functiewaardering, commissie indeling loongebouw,
7-Demotie.

Meer weten? Neem contact op met Lex Bordes info@lexbordes.nl