Arbeidsmobiliteit ( in de zorg)

 • Situatie in de markt:
 • Ten gevolge van interne veranderingen binnen de langdurige zorg, mede veroorzaakt door externe regels en omstandigheden, is er een verandering in de vraag naar personeel ontstaan.
 • De vraag naar medewerkers op niveau 3 VIG neemt toe en omdat er daarvan op dit moment nog te weinig op de arbeidsmarkt zijn, wijken veel organisaties uit naar hun niveau 2 medewerkers, die echter de vaardigheden missen.
 • In het algemeen kunnen we stellen:
  • dat er voor medewerkers op niveau 4 meer dan voldoende werk is – zeker omdat de vraag naar niveau 5 toeneemt en een deel van niveau 4 een HBO opleiding kan gaan volgen;
  • dat de vraag naar niveau 3 stabiel blijft al is die vraag wel ondoorzichtig en;
  • dat de vraag naar niveau 2 sterk afneemt.
 • Dit biedt perspectieven, door het bestand aan medewerkers met niveau 2 en 3 goed te onderzoeken op hun individuelen kansen en mogelijkheden en daar waar mogelijk verder te scholen en zo naar niveau 3 VIG, respectievelijk niveau 4 te brengen.

Wat doen wij: De groep die bijvoorbeeld door de aanbesteding buiten de boot valt onder de arm nemen. Door intensieve training, intensieve begeleiding en assessment de mensen klaarmaken voor een keuze op de arbeidsmarkt. Wij begeleiden de keuzes en helpen de keuzes uit te voeren. Niet alleen door de blik op de arbeidsmarkt maar ook door het organiseren van opleidingen

 • Niveau 2 naar 3 VIG naar 4 helpen. Voor de duidelijkheid:
  • Er is zowel intern als extern voldoende werk voor niveau 4;
  • Er is in bescheiden mate intern werk voor niveau 3 VIG;
  • Er is intern vrijwel geen werk meer voor niveau 2.
 • Opleiden van 2 naar 3 VIG kan in verkorte vorm in ca. ½ tot 1 jaar.
 • Opleiden van 3 naar 4 kan in ongeveer een jaar.

Welke keuzes maken voor niveau 2 bijvoorbeeld: 

 • Haalbaarheidsassessment & opleiden naar 3 VIG.
 • Als ZZP-er de vrije markt in als zelfstandige huishoudelijke zorg (AH ‘notitiebord’).
 • Stoppen met werken.
 • Omscholing naar iets wat ze altijd al hadden gewild.

Welke keuzes maken voor niveau 3 bijvoorbeeld:

 • Haalbaarheidsassessment & opleiden naar niv.4.
 • Particuliere thuiszorg.
 • Stoppen met werken.
 • Omscholing bijvoorbeeld tot doktersassistent of geheel iets anders.

 Kruisbestuiving naar detachering:  Stel dat je een overschot creëert door te veel mensen gediplomeerd te krijgen in je organisatie. Dan helpt detacheren:

 • Voor niveau 2 wordt dat bijzonder lastig, daar is niet of nauwelijks detachering mogelijk
 • Medewerkers met een niveau 3 diploma kunnen als stagiaire in de eigen organisatie aan de slag gedurende de opleiding om ze daarna elders onder te brengen.
 • Niveau 4 idem als 3, met dien verstanden dat ze dan ook meestal gewoon in de eigen organisatie kunnen blijven. Zo niet dan zijn ze met de ogen dicht elders te plaatsen.

Onze (Ben Taffijn en Lex Bordes) inspanning leidt tot: 

 • Ca. 75% van de 25 deelnemers per groep gaan binnen 4 tot 6 maanden desgewenst uit dienst. De financiële berekening is op 6 maanden gemaakt.
 • Voor de overige 25 % duurt het langer. Zeg maar de gehele sociaal plan c.q. cao periode die geldt bij reorganisatie.
 • Alles bij elkaar helpt onze (betaalde) inspanning voor een groep van ca 20 man de organisatie aan een besparing van ca. € 100.000,-

Juli 2015

Leave a Reply