Arts – patiënt relatie

Inleiding.  Doordat mijn gezondheid afnam, is mijn beeld van de arts-patiënt relatie gekanteld. Ik ging uit van de ‘alles weter’ arts die mij aan de hand kon nemen door mijn ziekte proces. Het liep spaak omdat ik wel ieder stap wil begrijpen. Een ervaring rijker en een illusie armer. De arts is wellicht de ‘alles weter’. Hij verliest mijn vertrouwen omdat hij het proces ‘mens beter maken’ niet adequaat leidt. Er kwam wrijving tussen die cultuur en mij.

Waar gaat het om.  Ik werd in het ziekenhuis opgenomen. De communicatie van het begin af aan was eenzijdig. Ik heb niet begrepen hoe ernstig het werkelijk was. De ernst van mijn ziekte heb ik later van anderen begrepen.

Door de mindere communicatie en informatie kon ik niets checken. Ik kreeg bijvoorbeeld nooit bijsluiters bij de medicijnen. Daardoor kon ik niet mee doen bij het maken van afwegingen en besluiten. De medische cultuur is: de dokter zegt het, dus is het goed. De basisrelatie arts-patiënt is een hiërarchische, in de communicatie zendt de arts.

Wat brengt dat teweeg bij mij.  Ik merkte dat ik wantrouwig werd omdat ik mij behandeld voelde als een ‘ondergeschikte’. Hierdoor ging ik steeds meer dubbel checken: eerst begrijpen dan geloven. Dat betekende dat ik ging twijfelen aan de kwaliteit van de behandeling en behandelaar. Bovendien miste ik dat de mentale component van mijn ‘genezing’. Omdat ik mij geen volwaardig partner in mijn herstelproces voelde irriteerde me dat.

Ik wilde mijn pad mee bepalen, 100% mijn eigen casemanager zijn. Dat was moeilijk omdat ik onvoldoende kennis en info kreeg om beslissingen te wegen. Ik liep achter de feiten aan. Vervolgens neemt het vertrouwen in de beslisser en het besluit af.

In een bedrijfsmatige klantrelatie wordt dit communicatief overbrugd, maar de medische cultuur is niet zover.

 Wat zou de oplossing zijn? Bijvoorbeeld:  De arts-patiënt relatie op gelijkwaardig niveau brengen, van mens tot mens.  Vanuit zijn kennis en ervaring blijft de arts leading in het genezingsproces.  Zo’n proces is in de bedrijfsmatige klantrelatie al ver is gevorderd.

Mijn rol als veranderings- én ervaringsdeskundige patiënt.  Ik kan de arts-patiënt relatie op gang helpen in het behandelproces, dat is mijn vak.  Ik ben daarin ondersteunend van mens tot mens.  Ik gebruik methodieken die zijn ontwikkeld in de medische wereld zelf.

En nu? Herkent u dit ? Maak dan een afspraak met mij! We gaan dan bijvoorbeeld praten over wat dit betekent voor uw organisatie, wat de mogelijkheden zijn, wat het nut (kosten / baten) ervan is en waar het prioriteit heeft, etc.

 

Leave a Reply