Schouw

Algemeen.  Met de komst van de Participatie Wet – ingangsdatum 1 januari 2015- verandert er veel in de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de gemeenten. De gemeenten krijgen o.a. de plicht om voor de in de wet omschreven doelgroep zich in te zetten om hen naar werk toe te leiden.

Bijkomend in de wet is veranderde status van de Sociale werkplaatsen en de gelden gaan rechtstreeks naar de gemeenten. Er ontstaat dus een heel nieuwe taak. De gemeenten zijn daar nu niet toe geëquipeerd. Zeker niet als men zich bedenkt dat het niet alleen voor SW-ers gaat, maar dat door de ontschotting daar ook de Wajong-ers en ook de WWB-ers bij komen.

Waar wij ons zorgen om maken is de doelgroep met een verdiencapaciteit tussen ongeveer 20% en 50%. Wij hebben voor hen een oplossing die al een aantal jaren werkt. Kleinschalig project waar de doelgroep dichtbij huis, zichtbaar en herkenbaar nuttig werk doet. Bovendien kan daarmee voldoende geld gegenereerd worden om de ca. 30% bezuinigingen terug te verdienen.

Aanbod schouw. Wij bieden daarom een schouw te doen in uw gemeente. De doelstelling van de schouw is een lean en mean onderzoek te doen naar mogelijke projectlocaties in uw gemeente. In heel kort tijdbestek een kansrijke omgeving te concretiseren waar een dergelijk project zou kunnen slagen. We spreken in deze fase nog niet met potentiele partners. Na de schouw gaan wij, Ben Mars en Lex Bordes, concreter onderzoek doen naar de bedrijven of organisaties. Wij zullen de resultaten van de schouw in een presentatie aan u terug geven.

Het resultaat presenteren.  Als dit samen gaat met een presentatie over hoe wij denken dat de Participatie Wet voor deze doelgroep met een verdiencapaciteit tussen de ongeveer 20% en ongeveer 50% uitpakt, is hij uiterst geschikt voor een open gesprek met afdeling, management en wethouder. De presentatie van de schouw maakt duidelijk wat mogelijk is voor de genoemde doelgroep. Hoewel de projecten dan nog niet concreet zijn, is er wel een beeld van mogelijkheden.

De kosten.  De kosten bedragen € 5.000 exclusief BTW voor schouw, onderzoek en presentatie.

 

Leave a Reply